Što trebam znati o EU natječaju „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“?

INNOM savjetovanje

Vaš partner u ostvarivanju poslovnih ciljeva

Tvrtka za savjetovanje u EU fondovima koju čine iskusni stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u pripremi i provedbi projekata. Naš cilj je pružiti potpunu podršku klijentima kako bi uspješno zatvorili financijsku konstrukciju svojh projekata te osigurali neophodna financiranja za rast i razvoj

Pronalazak izvora financiranja

Obzirom na Vaše poslovne potrebe te raspoložive izvore financiranja, dat ćemo Vam svu potrebnu podršku kako bi zatvorili financijsku konstrukciju te omogućili uspješno projektnu realizaciju.

EU fondovi

Stručnom pripremom i provedbom EU projekata, maksimizirat ćemo dobitke korištenjem bespovratnih sredstava za Vaša ulaganja te smanjiti rizike od financijskih korekcija prilikom njihove provedbe.

Javna nabava

Našim angažmanom osigurati ćete ispravno provedene postupke javne nabave i izbjeći ćete gubitke zbog neprihvatljivosti troškova projekta, s obzirom na rizike koji proizlaze iz velikih iznosa ugovora i udjela bespovratnih sredstava u ukupnim sredstvima projekta.

Financijsko savjetovanje

Financijsko savjetovanje pripreme investicijskih studija i poslovnih planova, bankama i provedbenim tijelima omogućuje evaluaciju profitabilnosti Vaših ulaganja, rizika i prilika, daje uvid u troškove i prihode, pregled tržišta i konkurencije te smjernice za upravljanje i razvoj samog projekta.

Inovacije

Uobličit ćemo Vaš inovativni prijedlog za raspoložive izvore financiranja, a obzirom na postojeću fazu razvoja proizvoda ili usluge, obzirom na područje pametne specijalizacije te na potrebnu suradnju sa znanstvenom organizacijom.

Digitalna transformacija

Digitalizacijom poslovanja, identificirat ćemo neučinkovitosti u poslovnim procesima i prilagoditi ih kako bismo osigurali optimalno korištenje resursa i radnog vremena zaposlenika, automatizirali ponavljajuće poslove, te povećali konkurentnost i učinkovitost Vašeg poslovanja korištenjem IKT alata.

IZVORI FINANCIRANJA

Savjetovanje za pronalazak izvora financiranja je prvi korak u realizaciji projekata te određuje daljnje aktivnosti. Pogrešno odabrani izvor financiranja može dovesti do neusklađenosti između uvjeta financiranja i potreba projekta, a što otežava ili onemogućuje projektnu realizaciju. Pri procesu savjetovanja analiziramo kriterije natječaja te predlažemo izvore financiranja koji najbolje odgovaraju projektu i poduzeću, a obzirom na raspoložive izvore financiranja i njihove uvjete. Posebnu pažnju posvećujemo rokovima za podnošenje zahtjeva za financiranje te propisanoj obveznoj dokumentaciji, bez obzira radi li se o EU natječajima, subvecioniranim kreditima ili poreznim olakšicama.

pronalazak_izvora_financiranja

EU FONDOVI

Priprema EU projekata

Kvaliteta pripreme EU natječaja ovisi o mnogo faktora, među kojima su temeljito poznavanje kriterija natječaja i relevantnih propisa EU-a; pažljivo planiranje aktivnosti i izrada projektne dokumentacije; adekvatno identificiranje i opis problema/potreba projekta; realistično definiranje ciljeva i rezultata projekta; izrada detaljnog i preciznog financijskog plana; izrada kvalitetnog plana upravljanja projektom i provođenja aktivnosti. Pri pripremi EU natječaja posebnu pažnju obraćamo na kriterije natječaja te jasno i precizno formuliranje podataka u dokumentaciji, uključujući i financijski plan koji treba biti detaljan i realističan. Našim angažmanom uvećavate šanse Vaših projekata za uspjeh, štedite vrijeme i novac te stječete potpunu stručnu pomoć u izradi projektnih dokumenata, financijskom planiranju i upravljanju projektom, sve do njegove realizacije.

Provedba EU projekata

Provedba EU projekata odnosi se na povlačenje bespovratnih sredstava odobrenih projekata, koji su prethodno prošli evaluaciju. U ovoj fazi pomažemo Vam u planiranju i izvođenju projektnih aktivnosti koje uključuju pravilnu komunikaciju sa provedbenim tijelima, projektnim dobavljačima i partnerima, a što uključuje pravdanje planiranih projektnih rashoda, pripremu zahtjeva za nadoknadom te zahtjeva za predujmom bespovratnih sredstava. Pogreške u provedbi projekata mogu dovesti do djelomičnog ili potpunog povlačenja dodijeljenih bespovratnih sredstava. Stoga našim angažmanom umanjujete rizike od spomenutih financijskih korekcija te osiguravate razvoj i napredak Vašeg poduzeća.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA

Optimizacija poslovnih procesa

Analizirajući Vaše trenutačne procese, otkriti ćemo neučinkovitosti unutar procesa koje dovode do visokih troškova i smanjenja konkurentnosti. Koristeći specijaliziranu metodologiju, identificirat ćemo područja za poboljšanje i implementirati nove procese koji optimiziraju upotrebu resursa i radnog vremena zaposlenika. Osim toga, implementirat ćemo automatizaciju i najnoviju IT tehnologiju kako bismo ubrzali aktivnosti i spriječili pogreške, što će na kraju povećati učinkovitost Vašeg poslovnog poslovanja. Optimizacijom poslovnih procesa, te implementirajući prikladna IT rješenja povećat će se učinkovitost Vašeg poslovanja – posebice kroz automatizaciju manualnih i ponavljajućih poslova.

Digitalizacija poslovanja

Digitalizacija poslovanja poduzećima omogućuje prilagodbu novim tehnologijama i novim pristupima uz povećanje učinkovitosti i konkurentnosti. Naš tim stručnjaka će raditi s Vama kako bi identificirali slabosti u Vašem poslovanju i prilagodili procese na način da osiguravaju optimalno korištenje resursa i radnog vremena zaposlenika u poduzeću. Usluga uključuje automatizaciju manualnih i repetitivnih poslova koristeći najnovije IKT alate i uz podršku naših stručnjaka. To će rezultirati ubrzavanjem aktivnosti unutar poslovnih procesa te sprječavanjem pogrešaka nastalih zbog visokog udjela ljudskog rada. Naša usluga digitalizacije poslovanja omogućuje poduzećima da se prilagode promjenama na tržištu i osiguraju dugoročni uspjeh uz primjenu novih tehnologija, kao što su internet stvari i umjetne inteligencije.

digitalna_transformacija

FINANCIJSKO SAVJETOVANJE

Izrada investicijskih studija/poslovnih planova

Izrada investicijske studije i poslovnog plana važna je za planiranje svakog ulaganja jer ti dokumenti omogućavaju analizu isplativosti ulaganja, rizika i prilika, pružaju uvid u troškove i prihode, pregled tržišta i konkurencije te smjernice za upravljanje i razvoj samoga projekta. Ozbiljnost svakog poduzetničkog ulaganja temelji se na kvalitetnoj investicijskoj studiji te poslovnom planu, bez obzira je li riječ o poslovnoj banci, HBOR-u, HAMAG-BICRO-u ili potencijalnom ulagaču kao izvoru financiranja Vašega projekta. Uz našu stručnu podršku isporučiti ćete financijskoj instituciji kvalitetnu studiju i plan, u kojima ćemo istaknuti snage Vašeg projekta te identificirati i ograničiti potencijalne rizike, a kako bi Vaš zahtjev bio odobren.

INOVACIJE

Uobličavanje inovativnih prijedloga za raspoložive izvore financiranja

Uobličavanje inovativnih prijedloga za raspoložive izvore financiranja. Razvoj inovativnog proizvoda, od same ideje pa do finalnog proizvoda, je dug proces, no često se najbolje ideje ne ostvaruju zbog nedostatka financijskih sredstava ili nedovoljno istraženog tržišta. Naši stručnjaci, s dugogodišnjim iskustvom u razvoju inovativnih projekata, pomoći će Vam u izazovima koji se javljaju tijekom ovog procesa kao što su pronalaženje adekvatnog financiranja, povećanje tržišnog potencijala, identifikacije potencijalnih rizika te prilagodbe inovacija stvarnim potrebama kupaca. Uz našu podršku identificirat ćemo trenutnu TRL fazu razvoja za koju tražite financiranje te ćemo uzimajući u obzir Vaše poslovne potrebe pronaći adekvatni izvor financiranja.

JAVNA NABAVA

Priprema i provedba postupaka javne nabave

Strahujete od financijskih korekcija zbog nepravilnosti postupaka javne nabave obzirom da ste obveznici javne nabave? Povjerite svoje potrebe za javnom nabavom našem iskusnom timu stručnjaka, koji posjeduju certifikate Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, te iskustvo u pripremi dokumenata i provedbi postupaka javne nabave. Posebnu pažnju posvećujemo kvalitetnoj pripremi postupaka javne nabave, poštujući projektnu dinamiku kao i prihvatljivost projektnih troškova.

Javna nabava

Nerazumijevanje postupaka javne nabave može dovesti do neprihvatljivosti troškova projekta i gubitka odobrenih sredstava. Rizik je posebno značajan zbog velikih iznosa takvih ugovora te udjela bespovratnih sredstava u ukupnim sredstvima projekta. Nudimo podršku u javnoj nabavi poput odgovora na upit potencijalnih dobavljača, odabira najpovoljnije ponude, pripreme zapisnika, odgovora na pitanja/žalbi kako bi se osiguralo da se postupci provedu na ispravan način i u što kraćem roku, bez ponavljanja postupaka.

O NAMA

dr.sc. Goran Becker, direktor

KONTAKTI

EDUKACIJA

U Varaždinu 2002. godine završava dodiplomski sveučilišni studij na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Godine 2008. diplomira na Međunarodnoj diplomskoj školi za poslovno upravljanje u Zagrebu gdje stječe titulu stručnog specijalista poslovnog upravljanja (MBA), a 2011. godine postaje magistar ekonomskih znanosti na Kelley School of Business, Indiana University, SAD. Titulu doktora ekonomskih znanosti stječe na Međunarodnom centru za poduzetničke studije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2022. godine obranom teme „Državna jamstva – dio poduzetničkog ekosustava malih i srednjih poduzeća“.

KARIJERA

Posjeduje bogato dvadesetogodišnje iskustvo na različitim pozicijama u bankarskom sektoru, javno sektoru te konzultantskom sektoru.

 Kao član Uprave HAMAG-BICRO (2012-2016) sudjelovao je u brojnim poslovima kreiranja i provođenja politika poticanja malih i srednjih poduzeća uključujući bespovratne potpore, državna jamstva, subvencionirane kredite i mikro kredite te pripremajući agenciju za nadležnost posredničkog tijela druge razine za Europske strukturne i investicijske fondove.

Aktivno sudjeluje u kreiranju specijaliziranih financijskih instrumenata za mala i srednja poduzeća u suradnji s Europskim investicijskim fondom (kontra jamstva za poduzetnike početnike) te Svjetskom bankom (fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja).Godine 2016. osniva tvrtku IMPULS savjetovanje, gdje kao član Uprave i Partner radi sve do 2023. godine na upravljanju ukupnim poslovanjem tvrtke s naglaskom na strateški menadžment, pronalazak izvora financiranja za klijente te pokriva segment poslovnog savjetovanja za privatni sektor uz suradnju sa znanstvenim organizacijama i institucijama. Od ostalih profesionalnih aktivnosti obavlja dužnost člana nadzornog odbora Croatia Airlines (2012-2014).

IZ MEDIJA

Krediti za poduzetnike

Digitalna transformacija postala je imperativ za sve industrije, uključujući i kulturne i kreativne sektore.

Forbes.n1info.hr
U intervjuu za Forbes, dr. sc. Goran Becker, ističe ključnu ulogu natječaja EU koji osigurava značajna sredstva za digitalnu transformaciju kreativnih industrija.

digitalna transformacija

34 milijuna eura na stol za digitalizaciju kreativne industrije

Mamager.hr
Dr.sc. Goran Becker, iz INNOM savjetovanja, objašnjava najvažnije smjernice i trendove u području digitalizacije kreativnih djelatnosti koje treba uzeti u obzir pri prijavi na natječaj.

Nakon godinu dana čekanja napokon ide natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava

Poslovni.hr
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava “Vaučeri za digitalizaciju” namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima) bit će objavljen krajem prvog kvartala, odnosno krajem ožujka, najavljuju.....

Kako male tvrtke mogu uštedjeti uz nove porezne olakšice za istraživanje i razvoj

Lidermedia.hr
Velike tvrtke koje imaju razvojne odjele već rade na prijavama za poreznu olakšicu koju im osiguravaju novi zakon i pravilnik o državnoj potpori za istraživanje i razvoj. Međutim, srednji i mali poduzetnici....

Izrada aplikacije profitabilan je zadatak za svježe studentske umove

Lidermedia.hr
Europske sveučilišne igre u Rijeci i Zagrebu udaljene su manje od godinu dana, a pripreme se zahuktavaju. Organizatori su odlučili uključiti studente što je više moguće, a osim volontiranja pružena im je i prva......

Idućih godina više sredstava za poduzetnike i obrtnike

Poslovni.hr
U idućih sedam godina za poticanje poduzetništva i obrta predviđena su sredstva u iznosu od gotovo milijardu eura, a u prvom kvartalu 2015. godine planiran je plasman četiri programa potpora, istaknuto je u četvrtak na 2. poduzetničkom forumu...

Milijardu kuna podržanih investicija zahvaljujući jamstvima HAMAG-BICRO-a

Profitiraj.hr
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao članica vodećeg europskog udruženje garancijskih institucija (AECM), sudjelovala je na godišnjoj skupštini udruženja u Berlinu...

Goran Becker

EU fondovi stavili na stol 34 milijuna eura za digitalizaciju kreativnih industrija u Hrvatskoj

Vecernji.hr
Za Večernji list dr.sc. Goran Becker, stručnjak za EU fondove iz INNOM savjetovanja, dao je dublji uvid u značaj ovog natječaja i očekivane koristi za kreativnu zajednicu...

EU FONDOVI - Stiže 1,5 milijardi kuna za proizvodnju

Lidermedia.hr
Očekuje se da će natječaj za dodjelu novca iz paketa pomoći za oporavak i koheziju europskih područja biti raspisan do lipnja. Riječ je o inačici već provedenog EU natječaja poznatog pod nazivom ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta....

Hamag-Bicro najavio šesti krug Programa provjere inovativnog koncepta

Lidermedia.hr
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) danas je najavila otvaranja šestog kruga natječaja za zaprimanje projektnih prijedloga u sklopu Programa provjere inovativnog koncepta...

Mala i srednja poduzeća imaju potencijal biti motori hrvatskog izvoza

Večernji.hr
Najveće prepreke rastu izvoza konzervativne su domaće banke, manjak ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, potreba za plaćanjem PDV-a kod uvoza repromaterijala izvan EU te visoke....

Hamag-Bicro se predstavio u Istanbulu

Poslovni.hr
U Istanbulu je prošlog tjedna održana Opća skupština Europskog udruženja zajedničkih garantnih udruženja (AECM) s temom "Uklanjanje barijera: jamstva – međunarodna perspektiva", a na kojoj je bila nazočna i Hrvatska agencija za malo...

„Konkurentniji smo kao zemlja zahvaljujući poduzetništvu Međimurske županije“

Medjimurje.hr
Republici Hrvatskoj je iz EU fondova u narednih sedam godina na raspolaganju preko 10 milijardi eura koji će uvelike odrediti njen rast i razvoj. Međimurska županija i u tom se segmentu pokazala kao......

KONTAKTI

Telefon: +385 1 6231 102
Email: info@innomconsulting.eu
Adresa: Ilica 160, Zagreb