Nove regionalne potpore. Što se promijenilo?

Europska komisija odobrila je novu kartu regionalne potpore za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027. što će omogućiti značajno veće sufinanciranje za sve regije. Hrvatska je prethodno (prema europskoj „Nomenklaturi prostornih jedinica za statistiku- NUTS“) bila podijeljena na dvije regije Kontinentalnu i Jadransku Hrvatsku, a od 1. siječnja 2022. podijeljena je na četiri regije:

1) Panonsku (Bjelovarsko-bilogorska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija)

2) Sjevernu (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija)

3) Jadransku (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija)

4) Grad Zagreb

Karta nove regionalne potpore

Karta regionalnih potpora definira koliko regionalne potpore, odnosno intenzitet sufinanciranja, mogu ostvariti poduzetnici u pojedinim regijama države. Intenziteti potpora definirani su prema tome koliko prosječnog BDP-a po stanovniku EU-27 doseže pojedina regija, a prikazani su u sljedećoj tablici:

MOžda će vas još zanimati: Vaučeri za digitalizaciju – INNOM savjetovanje (innomconsulting.eu)

Prema novim pravilima, svim poduzetnicima povećavaju se iznosi bespovratnih sredstava. Za projekte velikih poduzeća maksimalni intenzitet potpore iznosit će 50 % prihvatljivih troškova ulaganja u regijama Panonska i Sjeverna Hrvatska, 40 % u Jadranskoj Hrvatskoj te 35 % u Gradu Zagrebu.

Za početna ulaganja s prihvatljivim troškovima do 50 milijuna eura u svim se navedenim područjima maksimalni intenziteti potpore mogu povećati za 10 postotnih bodova za ulaganja srednjih poduzeća i za 20 postotnih bodova za ulaganja malih poduzeća.

Cilj ove podjele je intenzivnije sufinanciranje projekata u manje razvijenim dijelovima države kako bi imali uravnoteženije regije s obzirom na broj stanovnika, ekonomske pokazatelje i druge socioekonomske trendove.

MOžda će vas još zanimati: Financijski instrumenti HAMAG BICRO-a – ESIF mikro zajam za obrtna sredstva – INNOM savjetovanje (innomconsulting.eu)