Financijski instrumenti HAMAG BICRO-a – ESIF mikro zajam za obrtna sredstva

Financijski instrumenti HAMAG BICRO-a – ESIF mikro zajam za obrtna sredstva
Financijski instrument ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim poduzetnicima izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva.

Tko se može prijaviti?
Mikro i mali poduzetnici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam:
– Registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
– Imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
– Imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
– Nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi
– Nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

null

Što se može financirati zajmom?
Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje troškova:
– priprema proizvodnje
– sirovine i materijali
– ostali proizvodni troškovi
– troškovi zaposlenih
– zakup poslovnog prostora
– režijski troškovi
– opći troškovi
Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih obveza, plaćanje dospjelih obveza starijih od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva za zajam, financiranje PDV-a, podmirenje obveza prema financijskim institucijama, refundiranje ranije plaćenih obveza, ili ulaganja koja služe u osobne svrhe.

Koji su uvjeti i period otplate zajma?

Iznos zajma 1.000 – 25.000 EUR
Kamatna stopa* 0,5 – 1,0 %
Rok korištenja 3 mjeseca od isplate zajma
Početak Do 6 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Rok otplate Od 1 godine do 3 godine uključujući početak
Dinamika otplate Kvartalne rate
Instrumenti osiguranja Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a
Naknada za odobrenje zajma Bez naknade

* Kamatna stopa definirana je Nacionalnom klasifikacijom statističkih regija 2021. (NN 125/19). Kamatna stopa za Panonsku i Sjevernu Hrvatsku iznosi 0,5%, za Jadransku Hrvatsku 0,75% te za Grad Zagreb 1%.

Kako se prijaviti?

Prijave se podnose isključivo putem sustava za on-line prijavu na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Sva potrebna dokumentacija objavljena je na internetskoj stranici HAMAG BICRO-a.  Prijave je moguće podnositi najkasnije do 31.12.2023.godine.

Za detaljnije informacije o ovom financijskom instrumentu te za pripremu dokumentacije za prijavu, javite nam se na info@innomconsulting.eu