Digitalna transformacija kulturnih i kreativnih industrija uz EU fondove

digitalna_transformacija_kulturnih_kreativnih_industrija1

U najavi je natječaj “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”, prvi natječaj sufinanciran EU fondovima namijenjen isključivo poduzetnicima u kulturnim i kreativnim industrijama.

Natječajem se želi potaknuti razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga, što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu. Osim toga, cilj je ojačati kapacitete kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim zakonodavnim i regulatornim okvirom. Hrvatska je odlučila potaknuti digitalnu transformaciju donošenjem novog zakonodavnog okvira koji je usklađen s europskim direktivama, prije svega novi Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima i Zakon o elektroničkim medijima. Isti osiguravaju pravedniju i lakšu monetizaciju te zaštitu autorskog djela na digitalnom tržištu

Dakle, natječaj se objavljuje u duhu dvaju novih zakona koji su prilagođeni jedinstvenom digitalnom tržištu EU:

 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21) i
 • Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21, NN 114/22)

Tko se može prijaviti?

Mikro, mali i srednji poduzetnici koji djeluju u jednoj od sljedećih djelatnosti:

 • Arhitektura (71.11)
 • Dizajn (74.10 )
 • Elektronički mediji (60.10, 60.20, 63.12)
 • Film (59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 77.22)
 • Fotografija (74.20)
 • Glazba i izvedbene umjetnosti (18.20, 47.63, 59.20, 90.01, 90.02)
 • Izdavaštvo (58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 74.30, 47.61)
 • Muzeji knjižnice i baština (91.01, 91.02)
 • Oglašavanje i tržišno komuniciranje (73.11)
 • Videoigre i novi mediji (58.21, 62.01)
 • Umjetnost (90.03, 90.04, 85.52)
 • Umjetnički i tradicijski obrti (15.12, 16.29, 23.41, 23.49, 31.12, 32.13, 32.20)
digitalna_transformacija_kulturnih_kreativnih_industrija2

Unutar kategorije MSP-ova prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi (kojima nije osnivač javno tijelo vlasti), umjetničke organizacije i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga.

Koje su prihvatljive aktivnosti i troškovi?

Natječajem će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju. 

Sveobuhvatna digitalna transformacija podrazumijeva:

 • ulaganje u digitalnu tehnologiju i reforme poslovanja,
 • kompetencije poslovnog subjekta za prelazak na nove digitalizirane modele kulturne i kreativne proizvodnje,
 • kvalificiranu radnu snagu za nove poslovne modele.

Kako bi zadovoljili ove kriterije, neophodno je da poduzetnici ojačaju svoje kapacitete za digitalnu transformaciju i prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu unaprjeđenjem postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostavom novih poslovnih modela.

Prihvatljive aktivnosti natječaja usmjerene su na digitalnu transformaciju poduzeća te su podijeljene u pet kategorija s pripadajućim troškovima:

Aktivnosti Prihvatljivi troškovi
Unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela
1. Nabava digitalnih strojeva, alata i opreme za:
• automatizaciju procesa
• proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge
• za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara
• za komunikaciju, sigurnost i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta

2. Nabava softvera (informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja)

3. Nabava intelektualnog vlasništva (patenti, autorska prava, licence, znanja i dr.)

4. Troškovi preuređenja, i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti
Savjetodavne usluge
Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
Usavršavanje djelatnika
Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
Sudjelovanje na sajmovima
Troškovi za najam, uređivanje i vođenje štanda na sajmu
Provedba projekta
1. Upravljanje projektom (priprema, provedba i revizija projekta)

2. Promidžba i vidljivost

3. Rad zaposlenika na provedbi projekta

4. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% izravnih troškova za aktivnosti povezane s provedbom projekta

U sklopu natječaja za 2023. godinu, poduzeća mogu dobiti potporu u iznosu od 13.272,28 EUR do 995.421,06 EUR.

Kada počinju prijave?

Objavu poziva očekujemo u drugoj polovici 2023. godine te je sada pravo
vrijeme da se započne s pripremom projektnih prijava.

 Ako se planirate prijaviti na nadolazeći natječaj za bespovratne potpore, a
ne znate kako početi i kako odrediti je li Vaš projekt prihvatljiv, javite nam
se na 
info@innomconsulting.eu.