Što je S3 strategija i zašto je bitna u EU natječajima?

Što je S3 strategija i zašto je bitna u EU natječajima?

Strategija pametne specijalizacije (S3) strateški je dokument koji definira prioritetna područja za poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) javnim sredstvima i predstavlja ključni dokument za usmjeravanje sredstava iz EU fondova namijenjenih za ovu svrhu.

Europska unija inicirala je izradu Strategije pametne specijalizacije (S3) kako bi svaka država članica identificirala vlastita područja specijalizacije koja su prioritetna za ulaganje. Prema S3 konceptu prioritetna područja trebaju biti postavljena u suradnji tijela javne vlasti i predstavnika poslovnog sektora, znanstveno-istraživačke zajednice, poslovnih udruženja i nevladinih udruga te drugih dionika inovacijskog sustava.

Strategija za razdoblje 2016. – 2020. kao glavni fokus u Hrvatskoj stavila je tematska prioritetna područja za koja je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost te samim time u najvećoj mjeri pridonijeti povećanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. To su:

1. Zdravlje i kvaliteta života

(1.) Farmaceutika,
biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji
(2.) Zdravstvene usluge i nove
metode preventivne medicine i dijagnostike
(3.) Nutricionizam

2. Energija i održivi okoliš

(4.) Energetske tehnologije,
sustavi i oprema
(5.) Ekološki prihvatljive
tehnologije, oprema i napredni materijali

3. Promet i mobilnost

(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti
za cestovna i željeznička vozila
(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. Sigurnost

(9.)   Kibernetička sigurnost
(10.) Obrambene tehnologije i
proizvodi dvojne namjene (dual-use)
(11.) Protuminski program

5. Hrana i bio ekonomija

(12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane
(13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

 

Nova S3 Strategija za razdoblje 2021. – 2029. uzima u obzir
stečena iskustva, naučene lekcije i dostupne dokaze iz provedbe Strategije
pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2020. godine kako bi se
postigla značajna poboljšanja u sljedećem ciklusu provedbe programa pametne
specijalizacije.

U sklopu nove Strategije definirana su sljedeća tematska prioritetna područja:

1) Personalizirana briga o zdravlje
2) Pametna i čista energija
3) Pametan i zeleni promet
4) Sigurnost i dvojna namjena – svijest, prevencija, odgovor, sanacija
5) Održiva i kružna hrana
6) Prilagođeni i integrirani proizvodi od drva
7) Digitalni proizvodi i platforme

Za aktivnosti istraživanja i inovacija, unutar spomenutih
područja, Hrvatska će do 2027. imati više od milijardu eura iz EU fondova na
raspolaganju. Uzimajući u obzir navedeno, prednost za financiranje imat će
projekti koji doprinose upravo ciljevima definiranim u sklopu Strategije
pametne specijalizacije.

Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Strategije pametne
specijalizacije do 2029. godine bilo je otvoreno do 21. prosinca 2022. godine
te uskoro očekujemo objavu finalne verzije Strategije.