Važnost TRL faze u EU natječajima za inovacije

Važnost TRL faze u EU natječajima za inovacije

TRL je skraćenica od engl. Techology Readiness Level, a prevedeno na hrvatski znači razina tehnološke spremnosti. Odnosi se na tehnološku spremnost neke tehnologije za komercijalnu primjenu te se ponajviše koristi u kontekstu razvoja inovacija, pa tako i u natječajima za bespovratne potpore iz EU fondova koji se odnose na inovacije na nacionalnoj i europskoj razini. Sustav TRL se primjenjuje u svim vrstama istraživanja i razvoja bez obzira je li riječ o inovaciji koja obuhvaća proizvod ili uslugu, a s ciljem standardizacije procesa i omogućavanja ujednačene procjene zrelosti razvoja projektnih ideja iz različitih industrija.

Postoji devet TRL faza; TRL 1 je najniža, a TRL 9 najviša, najzrelija tehnologija. Svaka faza opisuje specifični stupanj razvoja tehnologije. U sljedećoj tablici prikazane su TRL faze i svrstane u tri glavne faze istraživanja:

Razina tehnološke spremnosti Opis razine tehnološke spremnosti Faze istraživanja
TRL 0 Ideja
Nedokazan koncept. Nikakvo ispitivanje nije izvršeno.
Temeljna istraživanja
TRL 1 Osnovna istraživanja
Načela postavljena i propitivana, ali nema nikakvog eksperimentalnog dokaza na raspolaganju. Najniža razina tehnološke spremnosti. Primjeri mogu uključivati temeljna istraživanja i znanstvene studije.
Temeljna istraživanja
TRL 2 Formulacija tehnologije
Koncept i primjena su formulirani. Kada se razmotre osnovna načela, praktična primjena se može formulirati. Primjeri su ograničeni na analitičke studije I eksperimentiranje.
Industrijsko istraživanje
TRL 3 Primijenjena istraživanja
Prva laboratorijska ispitivanja dovršena; dokaz koncepta (proof of concept). Aktivno istraživanje i razvoj su pokrenuti. Laboratorijska istraživanja imaju za cilj provjeriti analitička predviđanja pojedinih komponenti tehnologije. Primjeri uključuju komponente koje još nisu integrirane ili reprezentativne.
Industrijsko istraživanje
TRL 4 Prototip, niska razina
Izrađen prototip niske razine u laboratorijskom okruženju. Dizajn, razvoj i laboratorijska ispitivanja tehnoloških komponenti se izvode. Ovdje su osnovne tehnološke komponente integrirane kako bi se utvrdilo da će raditi zajedno.
Industrijsko istraživanje
TRL 5 Prototip više razine
Prototip više razine testiran u planiranom okruženju. Osnovne tehnološke komponente integrirane su zajedno sa stvarnim pomoćnim elementima kako bi se testirali u simuliranom okruženju.
Eksperimentalni razvoj
TRL 6 Prototip visoke razine
Prototip visoke razine testiran u planiranom okruženju s performansama blizu očekivanima. Prototip, koji je daleko iznad onog na TRL 5, ispituje se u relevantnom okruženju. Sustav ili postupak demonstracija provodi se u operativnom okruženju.
Eksperimentalni razvoj
TRL 7 Demonstracija sustava
Demonstracija djelovanja sustava u operativnom okruženju na pred-komercijalnoj razini. Prototip je blizu, ili na planiranoj razini operativnog sustava. Konačni dizajn je gotovo potpun. Cilj ove faze je ukloniti inžinjerski I proizvodni rizik.
Eksperimentalni razvoj
TRL 8 Prvi finalni proizvod
Proizvodni problem riješeni. Tehnologija dokazano radi u svom konačnom obliku u očekivanim uvjetima. U većini slučajeva, ova razina predstavlja kraj istinskog razvoja sustava.
Eksperimentalni razvoj
TRL 9 Potpuna komercijalna primjena
Potpuna komercijalna primjena, tehnologija, dostupna za potrošače. Ovdje je tehnologija u svom konačnom obliku potpuno spremna za komercijalnu implementaciju.
Komercijalizacija

Uvjeti inovacijsko-istraživačkih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava financiranih iz EU fondova propisuju koje je razvojne faze proizvoda/usluge/tehnologije moguće financirati u okviru tog specifičnog poziva i kojim intenzitetom potpore. Drugim riječima, definirano je koje je faze razvoja moguće financirati (temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i/ili komercijalizacija), te koje razine tehnološke spremnosti.

Prilikom pripreme projekta za prijavu za bespovratna sredstva bitno je znati u kojoj se razvojnoj fazi nalazi idejni proizvod/usluga/tehnologija kako bi prvenstveno znali je li prijava prihvatljiva za taj poziv. Nadalje, bitno je znati predvidjeti trajanje svake faze, jer su pozivi financirani iz EU fondova ograničenog trajanja, imaju zadane rokove provedbe projekata, a krajem projekta zahtjeva se realizacija u vidu postizanja određene TRL faze proizvoda/usluge/tehnologije.