FINANCIJSKI INSTRUMENTI HAMAG BICRO – a – ESIF ograničeno portfeljno jamstvo

Što je ograničeno ESIF ograničeno portfeljno jamstvo ? ESIF Ograničeno portfeljno jamstvo je financijski instrument namijenjen subjektima malog gospodarstva te je isti u većem dijelu financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Navedenim financijskim instrumentom olakšava se pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata i potiče se kreditna aktivnost financijskih institucija (banke i leasing društva) na način da financijske institucije odobravaju kredite/leasinge klijentima, a HAMAG-BICRO jamči za dio glavnice i ugovorene kamate. Na taj se način utječe na smanjenje kamatne stope i traženih instrumenata osiguranja. null

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu mikro, mali i srednji poduzetnici koji:
  • imaju više od 50% privatnog vlasništva/kapitala/glasačkih prava,
  • imaju podmirene obveze prema državi ili je s državom dogovoreno reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima
 • nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • uredno otplaćuju obveze za postojeće kredite i leasinge (ako ih imaju)
 • nisu u postupku povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti
 • nisu društvo u teškoćama kako je definirano pravilima o državnim potporama, što uključuje da:
 1. a) za njih nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog ili stečajnog postupka;
 2. b) za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano odobrenje za rad.

Koji su uvjeti?

Kreditom/leasingom osiguranim ESIF portfeljnim jamstvom prihvatljivo je financirati ulaganja u:

 • materijalnu i nematerijalnu imovinu (investicija)
 • obrtna sredstva.

Ukoliko je kredit namijenjen za investicijsko ulaganje, prihvatljivo je da se do 30% sredstava odnosi na obrtna sredstva.

Minimalni iznos jamstvaNije definirano
Maksimalni iznos jamstva150.000 EUR
Maksimalna stopa jamstva80%
Minimalno trajanje jamstva1 godina
Maksimalno trajanje jamstva10 godina
Obuhvat jamstva glavnica kredita + ugovorena kamata

Trajanje jamstva uključuje rok korištenja, poček i otplatu kredita.

Kako se prijaviti?

Poduzetnik podnosi financijskoj instituciji zahtjev za odobrenje kredita/leasinga uz svu potrebnu propisanu dokumentaciju koju financijska institucija traži. Financijska institucija samostalno donosi Odluku o financiranju. Ukoliko zahtjev udovoljava propisanim uvjetima, financijska institucija će navedeni kredit/leasing uvrstiti u portfelj za kojeg jamči HAMAG-BICRO.

Prikupljanje dokumentacije, obradu i donošenje Odluke o financiranju raditi će isključivo financijska institucija bez dodatne obrade HAMAG-BICRO-a.

Podnošenje zahtjeva i korištenje navedenog financijskog instrumenta moguće je najkasnije do 31.12.2023.godine.

Za detaljnije informacije o ovom financijskom instrumentu, javite nam se na info@innomconsulting.eu