Zašto se poduzetnici trebaju prijavljivati na EU natječaje?

null Postoje mnogi razlozi zbog kojih bi poduzetnici trebali razmotriti mogućnost zatražiti sredstva iz EU fondova. Evo nekoliko ključnih razloga:
  • Financijska podrška: EU fondovi pružaju financijska sredstva koja mogu biti ključna za pokretanje ili daljnji razvoj poslovanja. To uključuje bespovratna sredstva, povoljne kredite, subvencije, jamstva i druge oblike potpore. Ova financijska podrška može pomoći poduzetnicima u prevladavanju financijskih prepreka i osigurati kapital za investicije, istraživanje i razvoj, internacionalizaciju, modernizaciju te povećanje konkurentnosti i održivosti njihovog poslovanja.
  • Povećanje konkurentnosti: Sredstva iz EU fondova mogu pomoći poduzetnicima u poboljšanju konkurentnosti njihovog poslovanja. Na primjer, kroz financiranje istraživanja i razvoja, inovacija, digitalizacije, modernizacije proizvodnih procesa ili usvajanja novih tehnologija. Ova ulaganja mogu rezultirati razvojem novih proizvoda i usluga, optimizacijom procesa, povećanjem produktivnosti i kvalitete te stvaranjem konkurentske prednosti na tržištu.
  • Pristup novim tržištima: EU fondovi mogu pružiti podršku poduzetnicima za internacionalizaciju svog poslovanja i pristup novim tržištima. To može uključivati potporu za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima, organiziranje poslovnih susreta, istraživanje tržišta, promociju i marketing, kao i podršku prilagodbi proizvoda i usluga specifičnim zahtjevima ciljnih tržišta. Kroz ove aktivnosti, poduzetnici mogu proširiti svoju bazu klijenata, povećati prihode od izvoza i diversificirati svoje poslovanje.
  • Razvoj ljudskih resursa: EU fondovi također podržavaju razvoj ljudskih resursa i stručnosti u poduzećima. To može uključivati obuku zaposlenika, mentorstvo, edukaciju, razmjenu znanja i vještina te stvaranje novih radnih mjesta. Kroz ulaganje u razvoj ljudskih resursa, poduzetnici mogu poboljšati produktivnost, inovativnost i kvalitetu svojeg poslovanja te osigurati dugoročnu održivost i rast.
  • Networking i partnerstva: Sudjelovanje u projektima financiranim iz EU fondova omogućava poduzetnicima pristup širokoj mreži poslovnih kontakata, partnera i stručnjaka iz različitih sektora i zemalja. Ovo otvara mogućnosti za suradnju, razmjenu iskustava, transfer znanja i stvaranje novih poslovnih prilika. Kroz networking i partnerstva, poduzetnici mogu proširiti svoje poslovne horizonte, pronaći nove tržišne niše i razviti inovativna rješenja.
Važno je napomenuti da pristup sredstvima iz EU fondova zahtijeva pripremu kvalitetnih projektnih prijedloga i usklađivanje s određenim uvjetima i pravilima programa financiranja. Stoga je važno istražiti raspoložive mogućnosti, konzultirati se s relevantnim institucijama i stručnjacima te pažljivo planirati i pripremiti prijave za dobivanje sredstava iz EU fondova. Ako vam je potrebna pomoć i podrška u vezi s pristupom sredstvima iz EU fondova, INNOM savjetovanje je ovdje da vam pomogne. Naši stručnjaci vam mogu pružiti cjelovitu podršku u pripremi kvalitetnih projektnih prijedloga i osiguravanju usklađenosti s uvjetima i pravilima programa financiranja. Razumijemo da je pristupanje EU fondovima zahtjevan proces koji zahtijeva istraživanje mogućnosti, konzultacije s relevantnim institucijama i stručnjacima te temeljito planiranje i pripremu prijava. Naš tim će vam pružiti sveobuhvatno savjetovanje i smjernice, kako biste maksimizirali svoje šanse za uspješno dobivanje sredstava iz EU fondova. Obratite se INNOM savjetovanju putem info@innomconsulting.eu.