Natječaj “Zaželi” – očuvanje dostojanstva kroz prevenciju institucionalizacije

Briga o starijim osobama i osobama s invaliditetom zahtijeva sveobuhvatne pristupe kako bi se osigurala njihova kvaliteta života. U tome će svakako pripomoći objavljeni Poziv “Zaželi – prevencija institucionalizacije”. Starije osobe i osobe s invaliditetom su ranjiva skupina našeg društva te ovaj Poziv ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i sprječavanje institucionalizacije ovih ranjivih skupina.

 Svrha Natječaja “Zaželi”

Poziv “Zaželi – prevencija institucionalizacije” ima za opći cilj unaprijediti socijalnu uključenost i spriječiti institucionalizaciju ranjivih skupina putem dugotrajne skrbi. Kroz ovaj natječaj, osigurava se podrška starijim osobama i osobama s invaliditetom kako bi ostali u svojim domovima, zadržali svoju neovisnost i dostojanstvo te se izbjegla institucionalna skrb. Specifični cilj ovog poziva usmjeren je na pružanje usluga podrške i pomoći u svakodnevnom životu ovim skupinama.

Iznosi bespovratnih sredstava

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je: 100.000.000,00 EUR

Najniži iznos potpore: 252.000,00 EUR

Najviši iznos potpore: 1.500.000,00 EUR

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata (i područja djelovanja):

 1. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2. Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti
 3. Ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim osobama i/ili osobama s invaliditetom

Formiranje Partnerstva i prihvatljivi Partneri

Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:

 1. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 2. Neprofitna organizacija koja ima predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti

Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u Partnerstvu.

Ciljne Skupine

 1. Osobe starije od 65 godina:
 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu i čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža
 • za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj
 1. Odrasle osobe s invaliditetom:
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i koje istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Prihvatljive vrste troškova

Projektni prijedlozi mogu sadržavati sljedeće prihvatljive vrste troškova:

 • Izravni troškovi osoblja: bruto II mjesečni trošak minimalne plaće za pružanje usluge potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine
 • Preostali prihvatljivi troškovi:

– troškovi lokalnog prijevoza potrebni za pružanje usluge potpore i podrška

– troškovi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština

– troškovi druge opreme potrebne za provođenje aktivnosti

– troškovi lokalnog prijevoza za osoblje za redovite mjesečne

nadzorne obilaske pripadnika ciljne skupine

– troškovi komunikacije i vidljivosti

– troškovi upravljanja projektom i administracija

– neizravni troškovi

Zaprimanje projektnih prijava

 • Datum početka zaprimanja projektnih prijava je od rujna 2023. od 9:00 sati
 • Projektne prijave se evaluiraju redoslijedom zaprimanja

Projektni prijedlog se podnosi isključivo poštanskom pošiljkom.