Objavljen novi IRI natječaj- „Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Jacanje_strateskih_partnerstava

Ovim Pozivom se žele potaknuti strukturne promjene u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova (regionalnih lanaca vrijednosti) Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Svrha poziva je usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja.

Iznos i intezitet potpore

 • Iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 100.000.000,00 EUR.
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 500.000,00 EUR.
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu: 3.000.000,00 EUR.

Sredstva su podijeljena po NUTS2 regijama:

 • Jadranska Hrvatska – 32.812.500,00 EUR-a.
 • Panoramska Hrvatska – 43.750.000,00 EUR-a.
 • Sjeverna Hrvatska – 23.437.500,00 EUR-a.

 

 

Prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj koji je Ugovorom o konzorciju imenovan nositeljem SPIN konzorcija, a koji je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće 
 • Prihvatljiv prijavitelj mora djelovati u području jednog ili više RLV predmetnih NUTS 2 regija (Panonska, Jadranska ili Sjeverna Hrvatska).

Dozvoljenost partnerstva:

 • SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju poslovnu jedinicu (ili podružnicu) na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. 
 • SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH koje svojim aktivnostima istraživanja i razvoja ili istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju finalnog integriranog proizvoda i/ili usluge veće dodane vrijednosti. 
 • Pozivom se daje prednost uključivanja OIŠZ-a koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan dotični SPIN konzorcij. Ukoliko postoji potreba za uključivanjem OIŠZ-a koji djeluju izvan regije osnutka SPIN konzorcija, navedeno je obavezno dodatno obrazložiti u okviru projektnog prijedloga.

 

Prihvatljivost aktivnosti projekta

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) obavezno trebaju uključivati industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studiju izvedivosti (biti u skladu sa skupom zahtjeva za razine tehnološke spremnosti (u daljnjem tekstu: TRL).

Projekt mora uključivati:

 • industrijsko istraživanje (TRL 2 – 4).
 • eksperimentalni razvoj koji završava s TRL 8.
 • studiju izvedivosti iz koje mora biti vidljivo da će komercijalizacija. inovacija (TRL 9) biti vođena potrebama industrije 
 • ukoliko se projektom rješava društveni izazov može uključivati i TRL 9 u smislu demonstracije inovativnog rješenja nastalog kao rezultat aktivnosti istraživanja i razvoja u stvarnom okruženju (primjerice: urbanom području, otocima), međutim isto nije prihvatljivo za financiranje u okviru ovog Poziva.

2. Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.).

3. Aktivnosti vidljivosti projekta, odnosno provedba mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja.

4. Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela odnosno provedba mjera koje doprinose rodnoj ravnopravnosti, nediskriminaciji, integraciji osoba s invaliditetom i promicanju temeljnih prava, uključujući mjere definirane procjenom učinka na načelo ravnopravnosti spolova i procjenom učinka na načelo nediskriminacije.

5. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu) vezana uz provedbu projektnih aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru SPIN konzorcija te mogu uključivati ulaganja u opremu, kapacitete i resurse, kao što su testne platforme, pokusne linije, demonstratori, objekti za testiranje ili živi laboratoriji i povezane usluge podrške.

Za detaljnije informacije o ovom natječaju, javite nam se na: info@innomconsulting.eu.