EU fondovi za poduzetnike u 2024. godini

U 2024. godini poduzetnici će, zahvaljujući planiranim natječajima iz EU fondova, imati na raspolaganju nove mogućnosti za transformaciju poslovanja, inovacije te rast konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

U nastavku saznajte koji se natječaji za bespovratna sredstva i financijske instrumente očekuju u 2024. godini.

1) Jačanje strateških partnerstava za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Ovim se natječajem žele potaknuti strukturne promjene u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih područja.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP)

Konzorcij mora uključivati minimalno 3 poduzetnika, od čega minimalno 2 poduzetnika moraju biti MSP. Partneri na projektu mogu biti velika poduzeća i organizacije za istraživanje i širenje znanja

Ukupno raspoloživi iznos: 100.000.000 eura

Iznos bespovratne potpore po projektu: 500.000 – 3.000.000 eura

Intenzitet potpore: 45 % – 85 % (ovisno o veličini poduzeća)

Očekivani datum objave: već objavljen (rok za predaju projekata je 05.06.2024.)
Više informacija o bespovratnim sredstvima za jačanje strateških partnerstava za inovacije pronađite klikom na poveznicu.

2) Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrijadigitalna_transformacija_kulturnih_kreativnih_industrija1

Cilj natječaja je digitalna transformacija i povećanje konkurentnost kulturnih i kreativnih industrija. Natječajem će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju.

Prihvatljivi prijavitelji
Poduzetnici čija je osnovna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti, a djeluju u sljedećim industrijama:

⦁ arhitektura
⦁ dizajn
⦁ elektronički mediji
⦁ proizvodnja i distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
⦁ audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre
⦁ glazba i izvedbene umjetnosti
⦁ muzeji, knjiga i nakladništvo
⦁ primijenjene i vizualne umjetnosti
⦁ umjetnički i tradicijski obrti

Poduzetnici moraju biti u jednoj od sljedećih kategorija: trgovačka društva, obrti, ustanove u kulturi (kojima nije osnivač javno tijelo vlasti), umjetničke organizacije i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga.

Ukupno raspoloživi iznos: 33.180.702,10 eura
Iznos bespovratne potpore po projektu: 13.272,28 – 995.421,06 eura
Intenzitet potpore: 45 % – 85 % (ovisno o veličini poduzeća)
Očekivani datum objave: siječanj 2024.

Više informacija o bespovratnim sredstvima za kulturne i kreativne industrije pronađite klikom na poveznicu.

3) Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (2. Poziv)

potpore

Cilj natječaja je poticanje proizvodnih ulaganja poduzetnika iz energetski intenzivnih industrija s ciljem stvaranja energetski i resursno učinkovitijeg gospodarstva. Kroz bespovratne potpore želi se utjecati na promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja OIE i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi (do 249 zaposlenih) i srednje kapitalizirana mid-caps poduzeća (do 3.000 zaposlenih) iz energetski intenzivnih industrija

Iznos bespovratne potpore po projektu:
Grupa 1. Mala i srednja poduzeća – 70.000,00 eura – 995.421,06 eura
Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća – 265.445,62 – 4.645.298,29 eura

Intenzitet potpore: 35 % – 75 % (ovisno o veličini poduzeća)

Očekivani datum objave: siječanj 2024.

Više informacija o bespovratnim sredstvima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo pronađite klikom na poveznicu.

4) Vaučeri za digitalizaciju

U ožujku se otvara 3., a ujedno i posljednji rok, za prijavu na natječaj Vaučeri za digitalizaciju.

S ciljem digitalne transformacije poslovanja, poduzetnici se mogu prijaviti za jedan od vaučera iz sljedećih kategorija:

1. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
2. Vaučer za strategiju digitalne transformacije
3. Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga
4. Vaučer za kibernetičku otpornost
5. Vaučer za digitalni marketing

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
Ukupno raspoloživi iznos: 3.318.070 eura
Iznos bespovratne potpore po projektu: do 14.500 eura
Intenzitet potpore: 60 %
Razdoblje zaprimanja prijava: 01.03. – 29.03.2024.
Više informacija o vaučerima za digitalizaciju pronađite klikom na poveznicu.

 
5) Inovacijski vaučer

Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja.

Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
Ukupno raspoloživi iznos: 4.874.214 eura
Indikativni intenzitet potpore: 70 %
Očekivani datum objave: ožujak 2024.

 
6) Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta 

potpora_mspovima

Cilj natječaja je olakšati pristup hrvatskim poduzetnicima međunarodnom tržištu i povećati prihod od izvoza. Pružit će se podrška izradi studija i analiza te sudjelovanju na sajmovima i B2B sastancima.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
Ukupno raspoloživi iznos: 29.779.050,00 eura
Indikativni intenzitet potpore: 62 %
Očekivani datum objave: svibanj 2024.

 
7) Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga ili procesa

Cilj natječaja je povećanje konkurentnosti hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza. Pružit će se podrška uvođenju normi i standarda u poduzeće te certificiranju proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
Ukupno raspoloživi iznos: 19.978.350,00 eura
Indikativni intenzitet potpore: 60 %
Očekivani datum objave: srpanj 2024.

8) Inovacije novoosnovanih MSP-ova

inovacije_novoosnovanihmsp-ova

Cilj natječaja su razvijeni napredni proizvodi industrija u S3 prioritetnim područjima. Pružit će se podrška za spremnost za investicije poduzećima do 5 godina starosti, faze razvijenosti inovativnog proizvoda/usluge TRL 5-8. Navedeno uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), kao i osposobljavanje za ublažavanje i procjenu rizika potreba financiranja.

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)
Ukupno raspoloživi iznos: 14.622.642 eura
Indikativni intenzitet potpore: 70 %
Očekivani datum objave: rujan 2024.

9) Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti 

Cilj natječaja je podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segment; povećana kvantiteta i kvaliteta istraživanja i povećana održivost IRI ulaganja poslovnog sektora.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća
Ukupno raspoloživi iznos: 7.448.360 eura
Indikativni intenzitet potpore: 45 %
Očekivani datum objave: studeni 2024.

 
10) Ciljana znanstvena istraživanja

ciljana_znanstvena_istraživanja

Cilj natječaja je razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija.

Natječaj podržava kolaborativne projekte industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Želi se potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Prihvatljivi prijavitelji: Istraživačke organizacije, Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP). Velika poduzeća su prihvatljiva kao partneri uz uvjet da je u konzorcij uključen barem jedan MSP.

Ukupno raspoloživi iznos: 24.371.069 eura
Indikativni intenzitet potpore: 70 – 100 %
Očekivani datum objave: prosinac 2024.

 
11) Kombinacija financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava– HAMAG BICRO

Jedan od prvih programa koji će u novom razdoblju HAMAG-BICRO ponuditi poduzetnicima je hibridna kombinacija financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava, u kojima će doći do otpisa dijela glavnice ukoliko poduzetnik ispuni kriterije otpisa koji će biti propisani samim programima.
Spomenuti otpis glavnice planira se u okviru dva financijska instrumenta:

⦁ mikro investicijski zajmovi do 25.000 €
⦁ mali investicijski zajmovi do 100.000 €.

Otpis zajma kod mikro investicijskih zajmova bit će uvjetovan zapošljavanjem, dok mali zajmovi biti vezani uz pokazatelje zelene i digitalne tranzicije.
Očekivani datum objave: veljača 2024.

Za detaljnije informacije o natječajima te za podršku prilikom pripreme prijava za natječaje, javite nam se na: info@innomconsulting.eu.