Veći iznosi potpora male vrijednosti od 1.1.2024.

veci_iznos_potpora

Europska komisija je 13.12.2023. usvojila izmjene i dopune Uredbe o potporama male vrijednosti (de minimis Uredbe).

Usvojeni amandmani uključuju sljedeće glavne izmjene:

⦁ Povećanje gornje granice potpore male vrijednosti po poduzeću s 200.000 € na 300.000 € tijekom tri godine
⦁ Uvođenje obveze za države članice da od 1. siječnja 2026. registriraju potpore male vrijednosti u središnjem registru uspostavljenom na nacionalnoj ili EU razini, čime se smanjuju obveze izvješćivanja za poduzeća.

Zašto je navedeno bitno za poduzetnike?
De minimis potpore su državne potpore male vrijednosti, ograničene iznosom radi sprječavanja narušavanja tržišnog natjecanja. Brojne potpore iz EU fondova koje se dodjeljuju putem natječaja / javnih poziva imaju karakter de minimis potpora pa je ova izmjena izuzetno važna za sve postojeće i buduće korisnike potpora.

Od 1. siječnja 2024., gornja granica potpora male vrijednosti povećava se sa 200.000 eura na 300.000 eura po poduzeću tijekom tri godine. Ovaj potez reflektira promjene u ekonomskom okruženju, posebice uzimajući u obzir inflaciju. Zanimljivo je da je stara granica od 200.000 eura bila na snazi od 2008. godine, što čini ovu promjenu dugoočekivanom.

Značajan broj poduzetnika je u prethodnom periodu već ostvario limit od 200.000 eura potpore male vrijednosti, te će im ova izmjena omogućiti da u 2024. godini sudjeluju u natječajima za bespovratna sredstva koja se smatraju potporama male vrijednosti.

Nadalje, drugi ključni element amandmana na Uredbu o potporama male vrijednosti je uvođenje obveze za države članice da od 1. siječnja 2026. registriraju sve potpore male vrijednosti u središnjem registru. Ova promjena se odnosi na nacionalnu ili EU razinu, ovisno o kontekstu. Navedeno će dovesti do smanjenja birokratskih prepreka i pojednostavljenja administrativnog procesa za poduzeća.

U konačnici, ove promjene donose ne samo financijsku, već i administrativnu olakšicu, omogućavajući poduzetnicima da se fokusiraju na ono najvažnije – njihovo poslovanje.

Za dodatna pitanja, javite nam se na 
info@innomconsulting.eu.