Izazovi u pripremi – IRI projekti

IRI projekti su projekti usmjereni na razvoj potpuno novog proizvoda ili usluge. Priprema  prijave za EU natječaje, predstavlja izazovan proces i zahtijeva pažljivo planiranje i razumijevanje ciljeva natječaja.

Navedeno posebno vrijedi za zahtjevne natječaje kao što su “Ciljana znanstvena istraživanja” i “Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije”.

 

IRI projekti

 

Kao konzultanti, suočavamo se s nizom izazova u pripremi dokumentacije za prijavu. Naša uloga obuhvaća pomoć poduzetnicima u navigaciji kroz kompleksan sustav financiranja EU te osiguranje da njihovi projekti zadovoljavaju stroge kriterije i standard visokokvalitetnog istraživanja i inovacija.

U nastavku istražujemo glavne izazove s kojima se susrećemo kao konzultanti i opisujemo načine kako ih uspješno prevladati.

 

1. IRI projekti : Razumijevanje specifičnih zahtjeva i smjernica EU fondova

 

Svaki EU natječaj ima svoj set pravila o tome tko se može prijaviti, koje su vrste projekata prihvatljive, i kako se sredstva mogu koristiti. Razumijevanje ovih smjernica zahtijeva temeljitu analizu službenih dokumenata natječaja. Navedeno može biti kompleksno zbog opsežne i tehničke prirode tih dokumenata.

Kod projekata istraživanja i razvoja, posebnu je pažnju potrebno obratiti na prihvatljivost razine tehnološke spremnosti projekta te faza razvoja koje se financiraju. Razine tehnološke spremnosti (TRL od eng. Techology Readiness Level) odnose se na spremnost tehnologije za njezinu komercijalnu primjenu o čemu više detalja možete pročitati klikom na Važnost TRL faze u EU natječajima za inovacije.

Pojedini natječaji namijenjeni su financiranju početnih faza istraživanja koje se provodi u laboratorijskom okruženju (TRL 1-4), dok drugi natječaji obuhvaćaju istraživanje i razvoj proizvoda/usluge kroz faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja (TRL 2- TRL 8).

 

2. Praćenje izmjena natječajne dokumentacije

 

Nakon inicijalne objave natječajne dokumentacije, često dolazi do izmjena dokumentacije.

Navedeno se događa uslijed naknadno utvrđenih potreba za dodatnim pojašnjenjima ili potrebama za izmjenama i sukladno izazovima s kojim se suočava veći broj prijavitelja. Potrebno je redovito pratiti je li došlo do kakvih izmjena dokumentacije na službenoj stranici natječaja, ali i obratiti pozornost na službene obrasce koji se potpisuju i prilažu prijavi. Naime, bitno je da su propisani obrasci iz zadnje objavljene izmjene dokumentacije te je na njima isto naznačeno (npr. u zaglavlju Obrasca piše 2. izmjena).

Osim toga, na svakom natječaju moguće je postavljati pitanja vezana uz uvjete natječaja kako bi se pojasnile određene stavke. Odgovori na sva pitanja javno se objavljuju na web stranici natječaja te se smatraju dijelom službene dokumentacije. Drugim riječima, potrebno ih je uzeti u obzir prilikom pripreme prijava.

 

3. IRI projekti i  formiranje partnerstava

 

IRI natječaji za bespovratna sredstva promiču ili zahtijevaju suradnju i partnerstva. Pronalaženje i uspostavljanje partnerstava može biti kompleksno i zahtijeva koordinaciju i mrežno povezivanje.

Također, IRI projekti često potiču multidisciplinarni pristup, kombinirajući znanja iz različitih znanstvenih disciplina. Potiče se suradnja s organizacijama za istraživanje i širenje znanja (fakulteti, instituti i sl.) te se najčešće posebno boduje uključivanje istraživača i znanstvenika s objavljenim publikacijama povezanim s područjem istraživanja u projektu.

Kako bi pripremili uspješnu prijavu za bespovratna sredstva, nužno je formiranje snažnih istraživačkih timova s ekspertima iz različitih područja, detaljno objašnjavanje nužnosti uključivanja pojedinog partnera te objašnjenje kako multidisciplinarnost doprinosi postizanju projektnih ciljeva i unaprjeđenju inovacija.

 

4. IRI projekti: Definiranje razine inovativnosti i potencijala komercijalizacije 

 

Projekti moraju jasno pokazati svoju inovativnost i potencijal za stvaranje novih znanja ili tehnologija te je potrebno definirati razinu inovativnosti, odnosno radi li se o inovaciji na lokalnom, regionalnom, europskom ili globalnom tržištu.

Kako bi se dokazala razina inovativnosti, potrebno je uključivanje dokaza o preliminarnim istraživanjima i sličnim znanstvenim radovima u području koji podržavaju inovativnost i izvedivost projektnog prijedloga. U prijavi je potrebno efektivno komunicirati složene ideje i tehničke detalje na način koji će biti razumljiv evaluacijskom stručnjaku.

Kod projekata koji završavaju s proizvodom/uslugom spremnim za komercijalizaciju, potencijal se može potkrijepiti uključivanjem tržišnih analiza i opisom jasnih komercijalizacijskih planova i pokazivanjem stručnosti projektnog tima za upravljanje procesom od istraživanja do tržišta.

 

5. Budžetiranje i financijsko planiranje u IRI projektima

 

IRI projekti

 

Potrebno je razviti budžet koji je istovremeno ambiciozan i realan, uzimajući u obzir sve moguće troškove, uključujući nepredviđene situacije. Budžet mora biti u skladu s financijskim pravilima EU, što uključuje razumijevanje što je financijski prihvatljivo te kako dokumentirati i opravdati troškove.

Prilikom definiranja prihvatljivih troškova potrebnih za projekt i formiranja budžeta nužno je uključiti sve partnere u proces. Na taj način možemo definirati budžet koji detaljno, precizno i realistično predstavlja sve troškove projekta te koji osigurava pravednu raspodjelu troškova između partnera.

 

6. Vremenski okviri i rokovi

 

Upravljanje vremenom i poštivanje strogo definiranih rokova za prijavu je od iznimne važnosti. Proces pripreme može biti vremenski zahtjevan i zahtijeva dobro planiranje. Posebno u situacijama kada u projektnom konzorciju imamo više partnera koji se trebaju usuglasiti oko istraživačkih ciljeva i proračuna projekta.

Savladavanje ovih izazova zahtijeva temeljito planiranje, istraživanje, vještine pisanja i projektiranja, kao i duboko razumijevanje specifičnosti EU fondova i programa. Često je korisno konzultirati se s iskusnim savjetnicima koji su upoznati s procesima i strategijama uspješnog apliciranja za EU fondove.

Priprema prijava kada su u pitanju IRI projekti poput “Ciljana znanstvena istraživanja” i “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga” zahtijeva razumijevanje specifičnosti istraživačkog i razvojnog procesa, sposobnost prezentiranja projekta na način koji zadovoljava visoke standarde inovativnosti, istraživačkog pristupa i tržišne relevantnosti. Uspješno savladavanje ovih izazova ključno je za osiguranje financiranja i uspješnu implementaciju projekata koji mogu imati dalekosežan utjecaj na znanost, industriju i društvo u cjelini.

Za detaljnije informacije o natječajima te za podršku prilikom pripreme prijava za natječaje, javite nam se na: info@innomconsulting.eu.