Zakon o državnoj potpori za istraživanje i razvoj

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (Narodne novine 64/18) uređuje zakonodavni okvir koji potiče ulaganje u istraživanje i razvoj putem davanja poticaja za ulaganja.

Cilj zakona je poticanje privatnog sektora na više ulaganja u istraživanje i razvoj. Želi se povećati broj poduzetnika koji ulažu u istraživanje te potaknuti suradnja sa znanstvenim organizacijama.

istraživanje i razvoj

Vrsta potpore koja se odobrava ovim Zakonom je porezna olakšica za istraživačko-razvojne projekte. Projekti trebaju pripadati u kategorije temeljnog istraživanja, industrijskog istraživanja, eksperimentalnog razvoja ili za studije izvedivosti.

Prihvatljivi prijavitelji za ovu olakšicu su mali, srednji i veliki poduzetnici koji:

 • su obveznici poreza na dobit odnosno poreza na dohodak,
 • imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Republike Hrvatske.

 

Kolika je državna potpora za istraživanje i razvoj?

 

Intenzitet potpore koju korisnik može ostvariti može biti do:

 1. 100% opravdanih troškova projekta za temeljna istraživanja;
 2. 50% opravdanih troškova projekta za industrijska istraživanja;
 3. 25 % opravdanih troškova projekta za eksperimentalni razvoj;
 4. 50 % opravdanih troškova za studiju izvedivosti.

Intenziteti potpore za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj mogu se uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova, odnosno:

 • za 20-postotnih bodova za male poduzetnike te
 • za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike
 • za 15-postotnih bodova ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
 • projekt uključuje učinkovitu suradnju između minimalno 2 poduzetnika ili između poduzetnika i organizacije za istraživanje i širenje znanja
 • rezultati projekta objavljuju širokoj javnosti na konferencijama, objavom u repozitorijima s otvorenim pristupom ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom

 

istraživanje i razvoj

 

Koji su prihvatljivi troškovi?

 

Prihvatljivi troškove projekta uključuju:

 1. troškove osoblja, koji uključuju troškove plaća i naknada istraživača, tehničara i sl.
 2. troškove amortizacije instrumenata i opreme
 3. troškove istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju
 4. izdatke poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda)
 5. dodatne režijski troškovi
 6. troškove izrade studije izvedivosti.

 

Koje su prednosti korištenja potpore za istraživanje i razvoj za poduzetnike?

 

 • Viša vrijednost imovine
 • Viši iskazani bruto/neto dobitak jer se dio troška plaća priznaje kao imovina
 • Manji iznos plaćenog poreza na dobit/dohodak
 • Iskazani R&D.

 

Koje su novosti u najavi?

 

Prema najavama iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, do kraja godine bi  trebao biti izmijenjen Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte. Izmjene će se odnositi na mogućnost ostvarivanja većeg intenziteta potpora. Intenziteti potpora će se uvećati u skladu s novim izmjenama Uredbe Komisije, a koja uređuje pitanja državnih potpora, između ostalih i državne potpore za istraživanje i razvoj.

Naime, podaci Ministarstva pokazuju da je poražavajuće mali broj kompanija u Hrvatskoj koristio pravo na državnu potporu, odnosno poreznu olakšicu. U pet je godina, od 2019. do kraja 2023., tek 56 poduzetnika podnijelo prijavu za državne potpore, i to za 130 R&D projekata. Od prijavljenih 130 projekata status korisnika potpore odobren je za njih 97. Također, podaci govore da je gotovo pola od ukupnog iznosa potpora (46,55 %) isplaćeno u prvoj godini primjene Zakona. Dakle, slabi rezultati Zakona okidač su za njegove izmjene koje očekujemo u ovoj godini. Možda će Vas zanimati: Kako maksimalno iskoristiti EU sredstva za razvoj inovacija i tehnologije? 

Ako ulažete u istraživanje i razvoj te Vas zanima koji se uvjeti moraju ispuniti za prijavu za državnu potporu za istraživačke projekte, javite nam mailom na info@innomconsluting.eu. INNOM savjetovanje stoji Vam na raspolaganju.