Bespovratna sredstva iz EU fondova za industrijsku tranziciju

Osiguravanje sredstva za industrijsku tranziciju znači financiranje i pružanje resursa potrebnih za prelazak industrije s tradicionalnih na održive i ekološki prihvatljive načine proizvodnje i poslovanja.

Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT).

Temelj ITP-a je Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske (NRS 2030), koji određuje četiri smjera razvoja, od kojih se na ITP odnosi smjer za uravnoteženi regionalni razvoj.

Uravnoteženi razvoj se želi postići putem industrijske tranzicije regija i gradova i osnaživanjem zelenog i čistog prometa u urbanim središtima. Također, poticat će se razvoj pametnih i održivih gradova i otoka te pravedna tranzicija. Možda će Vas još zanimati: Zelena i digitalna transformacija

industrijsku tranziciju

 

Raspodjela alokacije

U okviru ITP 2021. – 2027. osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 506 milijuna eura za industrijsku tranziciju.  Raspodjela alokacije prikazana je u sljedećoj tablici.

Financijski instrumenti i javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

90 milijuna eura

Javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju inovacijskih klastera

10 milijuna eura

Javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju

15 milijuna eura

Javni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava za strateška partnerstva za inovacije

320 milijuna eura

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj poduzetničke infrastrukture na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima

66 milijuna eura

Horizontalni transformacijski projekt za jačanje regionalnih eko sustava za poduzetnike

5 milijuna eura

 

 

Očekivani učinci ulaganja u industrijsku tranziciju

industrijsku tranziciju

Provedbom navedenih programa za poticanje industrijske tranzicije očekuje se ostvarivanje sljedećih učinaka:

  • Jačanje regionalne konkurentnosti tj . sposobnosti regije da osigura ekonomski rast te privuče i zadrži kapital i ljudske resurse
  • Rješavanje konkretnih razvojnih izazova u prioritetnim sektorima regionalnog gospodarstva i promicanje društveno korisnih inovacija
  • Stvaranje regionalnih lanaca vrijednosti
  • Stvaranje visoko-kvalitetnih radnih mjesta i poticanje socijalno uključivog zapošljavanja
  • Učinkovito upravljanje zelenom i digitalnom tranzicijom na regionalnoj razini.

Od gore navedenih, trenutno je otvoren natječaj Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije. Natječajem će se sufinancirati projekti konzorcija (minimalno 3 poduzetnika) koji se provode u prioritetnim nišama Jadranske, Panonske i Sjeverne Hrvatske s ciljem razvoja inovativnih proizvoda i/ili usluga. O natječaju smo već pisali na IRI natječaj, a za detaljnije informacije javite nam se  na: info@innomconsulting.eu.