Sustav upravljanja kvalitetom – ISO 9001

Što je ISO 9001?

 

ISO 9001 je međunarodno priznat standard za sustave upravljanja kvalitetom, čiji je primarni cilj osiguravanje dosljednosti i poboljšanje zadovoljstva klijenata kroz proces kontinuiranog poboljšavanja poslovnih operacija. Njegova primjena pomaže poduzećima da učinkovito upravljaju svojim poslovnim procesima i da se usmjeravaju na ono što je važno za kupce i druge zainteresirane strane.

 

Kratki vodič kroz ISO sustave

iso 9001

ISO standardi su međunarodno priznati standardi, objavljeni od strane ISO (Međunarodne organizacije za standardizaciju), koji uključuju smjernice za implementaciju sustava upravljanja u različitim područjima poslovanja. Međunarodna organizacija za standardizaciju, predstavlja globalnu instituciju zaduženu za razvoj standarda. Kako bi se izbjeglo vezivanje uz bilo koji od svjetskih jezika, da bi norma i po tom pitanju bila nepristrana, dogovorom je odlučeno da će se koristiti kratica „ISO“ nastala od grčke riječi „isos“ što znači „jednak“.

Postoje različiti ISO standardi za sustave upravljanja, a ovdje ćemo navesti samo neke od najpoznatijih:

  • ISO 9001 za sustav upravljanja kvalitetom,
  • ISO 14001 za sustav upravljanja okolišem,
  • ISO/IEC 27001 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću,
  • ISO/IEC 20000-1 za sustav upravljanja IT uslugama,
  • ISO 37001 za sustav upravljanja suzbijanjem podmićivanja,
  • ISO 45001 za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu,
  • ISO 50001 za sustav upravljanja energijom.

Implementacija ISO standarda u poslovne procese je prepoznata kao ključni element za povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu. Zahtjev za posjedovanjem ISO certifikata u javnim natječajima koje objavljuju institucije Europske unije i privatni sektor značajno pridonosi povećanju transparentnosti u poslovanju. Zbog toga se izvozno orijentirane tvrtke sve više opredjeljuju za usklađivanje svojih poslovnih praksi s međunarodno priznatim standardima upravljanja.

Standardizacija i certificiranje u velikoj mjeri doprinose jačanju položaja izvoznika na europskom tržištu, poboljšanju reputacije kompanije kao pouzdanog i dobro organiziranog poslovnog partnera. To ne samo da služi kao odličan marketinški alat već i osigurava zaštitu informacija i osjetljivih podataka uz jasno definirane odgovornosti i ovlasti unutar organizacije.

 

Koje su prednosti uvođenja ISO 9001 certifikata?

 

Implementacija ISO 9001 standarda u poslovanje organizacija donosi brojne prednosti, kako interno tako i eksterno, utječući pozitivno na kupce, zaposlenike, dobavljače i društvo u cjelini. ISO 9001, usmjerava organizacije ka postavljanju jasnih ciljeva, procesa, te kontinuiranoj evaluaciji i reviziji tih procesa s ciljem osiguranja njihove učinkovitosti.

iso 9001

Za kupce, implementacija znači poboljšanu kvalitetu proizvoda i usluga, dosljednost u isporuci, bolju uslugu i veće povjerenje. Standard osigurava visoku kvalitetu kroz manje grešaka i pouzdaniju isporuku, povećavajući zadovoljstvo i lojalnost kupaca. Transparentnost i otvorena komunikacija dodatno jačaju povjerenje i zadovoljstvo kupaca, čineći ISO 9001 moćnim marketinškim alatom koji privlači nove kupce.

Zaposlenicima, pruža jasnu strukturu i smjernice, poboljšavajući radno okruženje kroz definirane procese i zadatke. To smanjuje mogućnosti za greške i povećava zadovoljstvo zaposlenika, čime se posredno poboljšava produktivnost i motivacija.

Dobavljači se također izravno koriste kroz strože kriterije odabira i evaluaciju njihovih performansi, što dovodi do bolje suradnje i međusobnih odnosa. Standard potiče organizacije na upravljanje vanjskim dobavljačima na način koji osigurava kvalitetu i dosljednost, omogućavajući zajednička poboljšanja i inovacije.

Na društvenoj razini, ISO 9001 pomaže organizacijama da se usredotoče na ispunjavanje zakonskih i regulatornih zahtjeva te na očekivanja društva, promičući odgovorno poslovanje i kontinuirano poboljšavanje. To doprinosi održivosti, etičnosti u poslovanju i boljoj percepciji organizacije u društvu.

ISO 9001 standard nije samo okvir za unapređenje internih operacija organizacije, već ključan element u izgradnji dugoročno uspješnih i održivih poslovnih praksi koje koriste svim dionicima uključenima u proces poslovanja. Implementacijom ovog standarda, organizacije ne samo da poboljšavaju svoje poslovanje i efikasnost, već direktno doprinose zadovoljstvu i lojalnosti kupaca, motivaciji i zadovoljstvu zaposlenika, jačanju odnosa s dobavljačima te pozitivnom utjecaju na društvo.

Ove godine je najavljena potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda, usluga ili procesa kroz PKK

Važnost ovog segmenta poslovanja prepoznata je već i u OPKK 2014.-2021. Veliki interes za certificiranje potvrđen je i naknadnim uvećanjem alokacije za četvrtinu iznosa čime su MSP-ovi imali na raspolaganju nešto više od 6.4 milijuna eura. Novi PKK ide dalje te predviđa alokaciju od 20 milijuna eura. U odnosu na prethodno razdoblje alokacija se povećala tri puta.

Planirani datum objave natječaja je u srpnju 2024. godine. Glavni cilj natječaja je unaprijediti konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećati prihode. Prvenstveno kroz usvajanje normi i standarda za certifikacije proizvoda. Primatelji potpore mogu očekivati financijsku potporu koja pokriva 60% ukupnih troškova koje su predmet potpore.  Možda će vas još zanimati: EU fondovi za poduzetnike u 2024 godini

INNOM savjetovanje vam stoji na raspolaganju kako bi vam pružilo stručno vođenje u procesu osiguravanja potpore. Za više informacija i početak suradnje, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese info@innomconsulting.eu. Radujemo se što ćemo zajedno raditi na ostvarenju Vaših ciljeva te Vam pomoći da postanete ponosni nositelj ISO certifikata!