Ažuriran Indikativni plan natječaja za 2024.godinu

🌟 Ažuriranje: Indikativni plan natječaja iz Programa konkurentnost i kohezija za period 2021.-2027. – Plan za 2024. godinu! 🌟

 

🔊 Indikativni plan natječaja za 2024.godinu: nadolazeći natječaji

 

Indikativni plan natječaja predstavlja osnovni okvir za buduće korake u procesu natjecanja. Također uz indikativni plana natječaja moguće je procijeniti i resurse potrebne za uspješnu provedbu natjecanja.

 

🔹 Inovacijski vaučeri

Ciljevi poziva: Provedena istraživanja u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga, prenesena tehnološka rješenja koja izlaze iz IRI-ja

Tko se može prijaviti: MSP-ovi

Postotak sufinanciranja: 85%.

Predviđeni datum raspisivanja: 12. svibnja 2024.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za Poziv: 4.874.214,00 eura.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO); DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Možda će Vas još zanimati: Izazovi u pripremi IRI projekti

 

🔹 Inovacije za novoosnovane MSP-e

 

Ciljevi poziva: Razvijeni napredni proizvodi industrija u S3 prioritetnim područjima.

Tko se može prijaviti: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća).

Postotak sufinanciranja: 70.00%.

Predviđeni datum raspisivanja: 30. rujna 2024.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za Poziv: 14.622.642,00 eura.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Podrška za spremnost za investicije poduzećima do 5. god. starosti, TRL 5-8, što uključuje nadogradnju, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge za razvoj inovativnih ideja te osposobljavanje  za ublažavanje i procjenu rizika potreba financiranja.

 

🔹 Ciljana znanstvena istraživanja

 

Ciljevi poziva: Podržavanje kolaborativnih projekata industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija. Očekuje se da će istraživanja podržana programom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima.

Tko se može prijaviti: Istraživačke institucije, MSP.

Postotak sufinanciranja: 70.00%.

Predviđeni datum raspisivanja: 1. listopada 2024.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za Poziv: 34.815.813,00 eura.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Provođenje istraživanja; transfer znanja i tehnologije; provjera i zaštita intelektualnog vlasništva; diseminacija rezultata i projekta i vidljivost; upravljanje projektom; ostale potrebne aktivnosti za provedbu projekta.

 Možda će Vas još zanimati: Zakon o državnoj potpori za istraživanje i razvoj

 

🔹 Internacionalizacija MSP-ova

 

Ciljevi poziva: Proširenje međunarodnog tržišta i povećanje izvoznih prihoda.

Aktivnosti: Sudjelovanje na globalnim sajmovima.

Postotak sufinanciranja: 60.00%.

Predviđeni datum raspisivanja: 14. lipnja 2024.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za Poziv: 29.779.050,00 eura.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Sudjelovanje poduzetnika na sajmovima/B2B sastancima.

Možda će Vas još zanimati: Internacionalizacija poslovanja uz EU fondove

 

🔹 Podrška za standardizaciju i certifikaciju

 

Ciljevi poziva: Povećana konkurentnost hrvatskih poduzetnika na međunarodnom tržištu i povećanje prihoda od izvoza.

Tko se može prijaviti: Mikro, mala i srednja poduzeća.

Postotak sufinanciranja: 60.00%.

Predviđeni datum raspisivanja: 15. srpnja 2024.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za Poziv: 19.978.350,00 eura

Opis prihvatljivih aktivnosti: Uvođenje normi i standarda u poduzeća; certificiranje proizvoda.

 

🔹 Integracija MSP-ova u lance vrijednosti

 

Ciljevi poziva: Sufinanciranje inovacija  procesa i/ili  poslovanja organizacije konzorcija  MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima.

Tko se može prijaviti: MSP.

Postotak sufinanciranja: 60.00%.

Predviđeni datum raspisivanja: 1. studenog 2024.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za Poziv: 7.448.360,00 eura.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti koje doprinose pojačanom rast i konkurentnosti MSP-ova, kroz suradnju MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti s ciljanom strateškom segmentu.

 

🔹 Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije – faza II.

 

 

Ciljevi poziva: Podrška strateškim partnerstvima za inovacije u svrhu razvoja novih proizvoda i usluga u okviru prioritetnih niša i regionalnih lanaca vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

Tko se može prijaviti: Poduzetnici (nositelj konzorcija – velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji).

Postotak sufinanciranja: 50.00%.

Predviđeni datum raspisivanja: 31. prosinac 2024.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za Poziv: 120.000.000,00 eura.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Aktivnosti istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i izrada studije izvedivosti). Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje.

 

🔹 Podrška digitalizaciji poslovanja MSP-ova u procesu industrijske tranzicije hrvatskih regija

 

Ciljevi poziva: Davanje potpore za uvođenje digitalnih rješenja u proizvodne i poslovne procese poduzeća nužnih za ostvarivanje inovacija u procesima i/ili organizaciji poslovanja.

Tko se može prijaviti: Poduzetnici početnici (start-up tvrtke) i mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP-ovi).

Postotak sufinanciranja: 70.00%.

Predviđeni datum raspisivanja: 28. lipanj 2024.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za Poziv: 30.000.000,00 eura.

Opis prihvatljivih aktivnosti: Uvođenje digitalnih rješenja u proizvodne i/ili poslovne procese poduzeća sa ciljem inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja što uključuje:

–             Izradu/razvoj/nabavu digitalnih rješenja i tehnologija novih za poduzeće sa ciljem inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

–             Implementaciju i integraciju digitalnih rješenja i tehnologija u postojeće ili nove informatičko-komunikacije sustave sa ciljem inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja

Savjetodavne usluge povezane sa uvođenjem ili upotrebom digitalnih rješenja i tehnologija, uključujući izradu digitalnih strategija poduzeća.

Indikativni plan natječaja služi kao referentna točka za sve sudionike u procesu natjecanja, pružajući im jasno razumijevanje očekivanih koraka i rokova.

👀 Ostanite informirani i pripremite se za nadolazeće prilike s nama! Kontaktirajte nas na mail adresu: info@innomconsulting.eu