Financijski instrumenti HAMAG BICRO–a – EFRR mali zajam za investicije

Financijski instrument EFRR “Mali zajmovi“ za investicije namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.

Financijski instrument

 

Koji su ciljevi Financijskog instrumenta?

 

  • Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova
  • Otvaranje radnih mjesta
  • Poticanje proizvodnih investicija

kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja). Više: DNSH načelo u EU natječajima i financijskim instrumentima

 

Tko se može prijaviti?

 

Mikro i mali poduzetnici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam:

– Registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam

– Imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava

– Imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme

– Nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi

– Nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

 

Što se može financirati zajmom?

 

  • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
  • Obrtna sredstva (maksimalno do 30% iznosa zajma)

Zajam nije namijenjen za refinanciranje postojećih obveza, refundiranje ranije plaćenih obaveza, kupnju vrijednosnih papira i vlasničkih udjela, kupnju imovine povezanih osoba, ulaganja u razvoj proizvoda i usluga, kupnju zemljišta u iznosu koji premašuje 10% ukupnih prihvatljivih sredstava, ulaganja u nekretnine stambene namjene, aktivnosti i imovina koje se odnose na fosilna goriva, proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda, poljoprivredne i ribarske djelatnosti, trgovačke djelatnosti, financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i trgovanje kripto valutama, djelatnosti poslovanja nekretninama. Više: EU fondovi za poduzetnike u 2024. godini

 

Koji su uvjeti i period otplate zajma?

 

Iznos zajma

25.000,01 – 100.000 EUR

Kamatna stopa*

3,11%

Rok korištenja

6 mjeseci od isplate zajma

Poček

Do 1 godine

Rok otplate

Od 1 do 10 godina uključujući poček

Dinamika otplate

Kvartalne rate

Instrumenti osiguranja

Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika od strane HAMAG-BICRO-a

Naknada

Bez naknade za odobrenje

* Osnovna stopa za Republiku Hrvatsku izračunata u skladu s Priopćenjem Komisije o reviziji načina određivanja referentnih i diskontnih stopa (SL EU, C 14, od 19.1.2008.)

Kako se prijaviti?

 

Prijave se podnose isključivo putem sustava za on-line prijavu na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Poduzetnik  ima  pravo  korištenja  samo jednog zajma u okviru Financijskog instrumenta EFRR zajmovi za investicije.

Prijave je moguće podnositi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2029. godine.

Za detaljnije informacije o ovom financijskom instrumentu te za pripremu dokumentacije za prijavu, javite nam se na info@innomconsulting.eu