Financijski instrumenti HAMAG BICRO-a – EFRR „Mali zajmovi“ za obrtna sredstva

Financijski instrument EFRR mali zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim poduzetnicima, a financira se iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. 

Koji je cilj financijskog instrumenta?

 

Cilj je povećanje dostupnosti zajmova za mikro i male subjekte malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja (smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja).

obrtna sredstva

 

Tko se može prijaviti?

 

Mikro i mali poduzetnici koji su u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam:

o            Registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam

o            imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava

o            imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme

o            nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti su trenutno u blokadi

o            nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

 

Što se može financirati zajmom?

 

Namjena zajma je financiranje obrtnih sredstava odnosno financiranje troškova:

o            pripreme proizvodnje,

o            sirovine i materijali,

o            ostali proizvodni troškovi,

o            troškovi zaposlenih,

o            zakup poslovnog prostora,

o            režijski troškovi,

o            opći troškovi.

Zajam nije namijenjen za ulaganja u dugotrajnu imovinu, refinanciranje postojećih obveza, refundiranje ranije plaćenih obaveza, dvostruko financiranje i pretfinanciranje bespovratnih sredstava, aktivnosti koje se odnose na fosilna goriva, proizvodnja, prerada i stavljanje na tržište duhana i duhanskih proizvoda, poljoprivredne i ribarske djelatnosti, trgovačke djelatnosti, financijske djelatnosti, djelatnosti osiguranja i trgovanje kripto valutama te djelatnosti poslovanja nekretninama. Više: Financijski instrumenti HAMAG BICRO–a – EFRR mali zajam za investicije

 

Koji su uvjeti i period otplate zajma?

 

Iznos zajma

1.000 – 30.000 EUR

Kamatna stopa*

3,61%

Rok korištenja

3 mjeseca od isplate zajma

Poček

Do 6 mjeseci

Rok otplate

Od 1 do 3 godine uključujući poček

Dinamika otplate

Kvartalne rate

Instrumenti osiguranja

Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika od strane HAMAG-BICRO-a

Naknada

Bez naknade za odobrenje

 

 

Kako se prijaviti?

 

Prijave se podnose isključivo putem sustava za on-line prijavu na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog zajma u okviru Financijskog instrumenta EFRR zajmovi za obrtna sredstva.

Za detaljnije informacije o ovom financijskom instrumentu te za pripremu dokumentacije za prijavu, javite nam se na info@innomconsulting.eu