Blog

Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o poticanju ulaganja je alat za poticanje novih investicija koji je dostupan poduzetnicima kroz oslobođenje plaćanja poreza na dobit. Zakonom o poticanju ulaganja potiče

Read More »
Bespovratna sredstva

Bespovratna EU sredstva za inovacije

Bespovratna EU sredstva za inovacije su financijska sredstva koja Europska unija dodjeljuje poduzećima, istraživačkim institucijama ili drugim organizacijama. Cilj je poticanje razvoja novih tehnologija, proizvoda

Read More »
IRI projekti

Izazovi u pripremi – IRI projekti

IRI projekti su projekti usmjereni na razvoj potpuno novog proizvoda ili usluge. Priprema  prijave za EU natječaje, predstavlja izazovan proces i zahtijeva pažljivo planiranje i

Read More »