INNOM savjetovanje

Želite li ostvariti bespovratna sredstva putem EU natječaja „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“?

EU natječaj iz Mehanizma za oporavak i otpornost, pod nazivom “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“, nudi bespovratna sredstva poduzećima, obrtima, ustanovama u kulturi i umjetničkim organizacijama s ciljem poticanja njihove digitalne transformacije i razvoja inovativnih proizvoda i usluga u kulturnim i kreativnim industrijama

Natječaj je dio Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i omogućuje dodjelu potpora do 200 tisuća eura uz pokriće troškova do 85% za mikro, male i srednje poduzetnike. Cilj je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na digitalnom tržištu.

 Pripremu projekta može olakšati iskusni tim stručnjaka kako bi se osigurala uspješna prijava u skladu s detaljnim pravilima ocjenjivanja. Natječaj je otvoren za poduzetnike do 249 zaposlenih koji nemaju nepodmirenih obveza prema državi, a prijave se šalju putem službenog online obrasca.

Što trebam znati o EU natječaju „Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“?

„Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija“ je javni natječaj iz Mehanizma za oporavak i otpornost koji je namijenjen za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzeća do 249 zaposlenih *. Riječ je o natječaju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti teškom 33 milijuna eura * koji će omogućiti više od 300 odobrenih potpora.

* Prihvatljivi prijavitelji su osim poduzeća, također i obrti, ustanove u kulturi te umjetničke organizacije i samostalni umjetnici.

Najviši iznos potpore male vrijednosti koji se može dodijeliti poduzetniku jest 200 tisuća eura sa pokrićem do 85% iznosa prihvatljivih troškova za mikro, male, i srednje poduzetnike. **

** Najviši iznos regionalne potpore za ulaganje jest 995 tisuća eura sa pokrićem od 45% do 70% iznosa prihvatljivih troškova za mikro, male, i srednje poduzetnike.

Mogu se prijaviti poduzetnici do 249 zaposlenih koji nemaju nepodmirenih obveza prema državi i koji su registrirani za prihvatljivu djelatnosti.

 • arhitektura
 • knjiga i nakladništvo
 • dizajn
 • izvedbene umjetnosti
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre
 • mediji
 • primijenjene i vizualne umjetnosti

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 • Nove strojeve, opremu i alate
 • Softver (informatičko-komunikacijsku te audio/video rješenja)
 • Hardver (informatičko-komunikacijsku te audio/video rješenja)
 • Preuređenje/modernizaciju zgrade (manjinski trošak projekta), trošak adaptacije prostora za digitalnu transformaciju

Ulaganja u:

 • Troškove plaća radnih mjesta (na provedbi tijekom trajanja projekta)
 • Aktivnosti sudjelovanja na sajmovima (vođenje štanda, usluge izrade strategija digitalizacije)
 • Troškovi usavršavanja (troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci)
 • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti – (priprema i provedba projekta)

Cilj natječaja je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

 • Pripremite opće podatke o projektu i poduzeću prijavitelju
 • Opišite svrhu i opravdanost projekta argumentima i podacima koji govore u prilog Vaše projektne prijave u cilju povećanja konkurentnosti i doprinosa malom gospodarstvu
 • Detaljno obrazložite Vaše provedbene kapacitete
 • Opišite na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta
 • Definirajte ciljeve projekta s pokazateljima u kvantitativnoj vrijednosti izražene u doprinosu kao razlici polazišne i ciljne vrijednosti te rokom za njihovo ostvarenje
 • Navedite elemente projekta i proračun sa mjerljivim ishodima elementa projekta kao i povezanost sa projektnim ciljevima
 • Pripremite strukturu troškova uzimajući u obzir prihvatljivost troškova
 • Opišite raspored provedbe elemenata projekta kroz vremenski ograničene faze
 • Navedite izvor financiranja prihvatljivih troškova projekta
 • Obrazložite na koji način vaš projekt doprinosi horizontalnim temama posebice u promicanju jednakih mogućnosti, održivom razvoju i zaštiti okoliša, te promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom
 • Da, naravno, sama priprema projekta se odvija prema vrlo striktnim pravilima definiranim od strane Provedbenog i Upravljačkog tijela (u nadležnosti Ministartstvo kulture i medija) 

 • Mnoge projektne prijave se odbacuju zbog čak i manjih administrativnih nedostataka pa je više nego preporučljivo potražiti pomoć stručnjaka.

Svaki projekt se vrlo detaljno ocjenjuje po projektnim kategorijama te svaka od njih mora zadovoljiti minimalno propisan broj bodova. Stoga umanjite rizik od odbačene projektne prijave i obratite se iskusnom timu stručnjaka.

 • Obratite nam se za ponudu kroz web obrazac ili telefonom na +385 99 2187 281 ili +385 1 6231 102
 • Provjerit ćemo jeste li prihvatljiv Prijavitelj na ovaj EU natječaj
 • Kontaktirat ćemo vas u najkraćem roku te dogovoriti osobni ili telefonski sastanak
 • Nakon prihvaćanja naše ponude dostavit ćete nam potrebne potpisane Izjave te dokumente BON2/SOL2 i Potvrdu porezne uprave
 • Pripremit ćemo za Vas kompletnu projektnu prijavu i objediniti sve zaprimljene dokumente
 • Nakon Vaše finalne suglasnosti projektnu prijavu ćemo (sukladno svim administrativnim pravilima) u Vaše ime pravovremeno predati putem sustava u elektroničkom obliku

Razvoj poduzetništva izražen u brojevima

0
milijuna eura alociranih sredstava
0
tisuća eura najviši iznos bespovratne potpore male vrijednosti
0
očekivanih korisnika potpore

Ne propustite priliku i pošaljite nam upit!

Prihvatljivost projekta
Molimo Vas ispunite ovaj formular kako bi provjerili Vašu prihvatljivost na EU natječaj. Svakako ćemo Vam se u kratkom vremenu javiti kako bismo navrijeme započeli s pripremom Vašega projekta.

+385 99 2187 281, +385 1 6231 102

Otvoreni smo
Pon – Pet 08:30 – 17:00

Adresa: Ilica 160, 10000 Zagreb

Email: info@innomconsulting.eu